Strona główna > Realizacje unijne > Sala eksperymentu
Dlaczego niebo jest niebieskie? W jaki sposób działa radio? Czy mogę wystrzelić rakietę w kosmos? Dlaczego coś się pali? Czy drzewo przeżyje na pustyni?
Czy mogę zobaczyć moje DNA?
Czym jest Sala Eksperymentu?
Sala Eksperymentu to mobilne Centrum Edukacji, które może zawitać w Państwa szkole. Stanowiska edukacyjne zostają umieszczone we wskazanym pomieszczeniu (np. na auli) o gabarytach pozwalających pomieścić niezbędny sprzęt. W Sali Eksperymentu mieści się od kilku do kilkunastu takich stanowisk.
Kto może uczestniczyć w zajęciach?
Najczęściej biorą w nich udział wszyscy uczniowie z danej szkoły. Każda grupa przebywa na Sali Eksperymentu określoną ilość czasu (np. dwie godziny lekcyjne).
W jaki sposób dzieci uczestniczą w zajęciach organizowanych w Sali Eksperymentu??
Centrum EduFun kieruje się w swoich działaniach prostą zasadą: pozwól mi zrobić, a zapamiętam. Zgodnie z tą dewizą każdy uczeń bierze aktywny udział i przeprowadza przewidziane eksperymenty. Zawsze staramy się tak dobierać materiał i doświadczenia, by jak największa ilość uczniów mogła z nich aktywnie skorzystać.
Jakie stanowiska są do wyboru?
Wszystko zależy od tematyki wybranego zagadnienia. Może być ona:
  • ogólna - wówczas instalujemy stanowiska dotyczące wszystkich nauk przyrodniczych
  • ściśle określona - w tej sytuacji instalujemy stanowiska dotyczące konkretnego tematu, np. energii elektrycznej, temperatury, chemii, robotyki itp.
Przy wyborze dziedziny naukowej może okazać się pomocne przejrzenie tematów zajęć, przeznaczonych dla danych grup wiekowych. Listy dostępne są w zakładkach ZAJĘCIA EDUKACYJNE.
Ile kosztują jedne zajęcia?
Cennik ustalany jest indywidualnie. Zależy od czasu trwania oraz ilości uczniów biorących udział w Sali Eksperymentu.
Co w przypadku, gdy nie dysponuję dużą aulą?
Rozwiązań proponujemy kilka. Podczas zimnych dni możemy zainstalować stanowiska edukacyjne w kilku klasach lub sali gimnastycznej.

Jeśli natomiast na dworze panuje słoneczna pogoda - polecamy organizaję Pikników edukacyjnych oraz Dni z nauką.
DLACZEGO WARTO ZAMÓWIĆ SALĘ EKSPERYMENTU
Taka koncepcja nauki to ciekawe połączenie edukacji i zabawy. Uczniowie eksperymentując mogą poznać skomplikowane zjawiska fizyczne, Przeprowadzają szereg doświadczeń chemicznych. Sprawdzają, jak zbudowany jest człowiek i otaczająca go natura. Zamieniają się w podróżników po Ziemi, i dzięki temu uczą się tolerancji wobec innych kultur.

Dzięki Sali eksperymentu młodzi ludzie nie tylko zyskują przeświadczenie, że nauki przyrodnicze są zrozumiałe, ale również rozbudzają w sobie pasję i zamiłowanie do przedmiotów ścisłych. Zajęcia te uczą ich wyciągania wniosków, kojarzenia faktów, wykorzystywania zdobytej wiedzy w życiu codziennym.

ILE CZASU TRWAJĄ ZAJĘCIA
DLA JEDNEJ GRUPY?
Najczęściej jedna klasa przychodzi na zajęcia dziennie trwające dwie godziny. Zależne jest to od ilości klas zainteresowanych udziałem, oraz od zaplanowanego pobytu Sali Eksperymentu w Państwa szkole.

JAK DŁUGO SALA EKSPERYMENTU MOŻE BYĆ W SZKOLE?
To Państwo podejmują tę decyzję. Czas pobytu zależny jest przede wszystkim od ilości uczniów, mających wziąć udział w eksperymentach. Z racji tego, że najczęściej udział biorą całe szkoły, przyjeżdżamy do Państwa na minimum 5 dni. Możliwy jest także przyjazd na krótszy okres, wówczas organizujemy ZAJĘCIA EDUKACYJNE.