Strona główna > Realizacje unijne
Od blisko dwóch lat realizujemy zajęcia edukacyjne dla szkół podstawowych, gimnazjów jak i przedszkoli w ramach projektów unijnych. Celem strategicznym jest wzmocnienie edukacji i podniesienie kluczowych kompetencji naukowo-technicznych oraz upowszechnienie materiałów i informacji zwi±zanych z tematami przewodnimi z zakresu: fizyki, chemii, biologii, geografii i matematyki. Zależy nam na poprawie poziomu wiedzy uczniów z ww. przedmiotów za pomoc± NAUKI POŁˇCZONEJ Z ZABAWˇ.

Do Państwa szkół przyjeżdżamy z pięcioma różnymi realizacjami opisanymi w zakładkach poniżej
Wszystkie proponowane atrakcje, pokazy i warsztaty dostosowywane s± do możliwo¶ci i wieku odbiorców.

Każdy z elementów ma na celu promowanie edukacyjnego wymiaru dobrej zabawy oraz łamanie stereotypu o trudno¶ci nauk przyrodniczych
REALIZACJE UNIJNE
Człowiek rodzi się z naturaln± potrzeb± poznawania otaczaj±cego ¶wiata. Uczy się bawi±c, w ten sposób łatwo przyswaja prezentowan± wiedzę.

Ze słowami Konfucjusza:

,,Powiedz mi, a zapomnę,
pokaż mi, a zapamiętam,
pozwól mi zrobić, a zrozumiem''


wkraczamy w now± erę z nadziej±, że nasze działania ułatwi± młodemu człowiekowi życie w społeczeństwie XXI wieku.

EduFun może być elementem pisanego przez Państwa projektu (dodatkowym modułem - przykładowo warsztatów naukowo-technicznych). Możemy także zaj±ć się realizacj± wszystkich etapów projektu - jako główny wykonawca. Na Państwa życzenie, pomagamy przy pisaniu, jak również sami piszemy wnioski o dotację.