Strona główna > Realizacje unijne > Moduły cykliczne
Centrum EduFun przyjeżdżamy do Państwa szkół z wybranymi tematami na jeden, b±dĽ kilka kolejnych dni. Najczę¶ciej w zajęciach bior± udział wszyscy uczniowie z danej szkoły. Proponujemy cykliczne prowadzenie zajęć. Przykładowo zajęcia mog± się odbywać w jeden dzień każdego tygodnia lub miesi±ca. Taki system pokazów gwarantuje, że uczniowie będ± z zapałem oczekiwali na możliwo¶ć wykonywania następnych eksperymentów!

Oferta jest skierowana do wszystkich szkół, które chc± rozpocz±ć przygodę z interaktywn± edukacj±.

Realizacje odbywaj± się dwojako:

  • Warsztato-pokazy
  • Grupy uczniów do 12 osób. Wszyscy aktywnie bior± udział w zajęciach. Realizujemy wszystkie tematy zajęć.
  • Pokazy
  • Grupy uczniów do 25 osób. Ze względu na większ± liczbę osób, do eksperymentów wybierane s± poszczególni uczniowie. Oferta jest bardziej ekonomicznym rozwi±zaniem, jednak jej forma jest mniej interaktywna niż warsztato-pokazy.
CZYM JEST INTERAKTYWNA EDUKACJA?
INTERAKTYWNA EDUKACJA
to możliwo¶ć:

- do¶wiadczania prezentowanych zjawisk
- wzięcia w nich aktywnego udziału
- skonfrontowanie, czy nauczane teorie s± prawdziwe

INTERAKTYWNA EDUKACJA TO RADOSNA ZABAWA
W POZNAWANIE OTACZAJˇCEGO ¦WIATA